Càlcul integral de sistemes de calefacció
Ús de compressors econòmics
Instal·lació de calderes d’escalfament d’aigua
Configuració i manteniment d’equips
Panells solars d’aigua
Calefacció radiant a terra