Gestió centralitzada de l’edifici
Operació programable d’equips
Utilitzar aplicacions per a telèfons intel·ligents
Control d’accés a objectes