Desenvolupament de solucions per a instal·lacions elèctriques
Solucions de disseny
Il·luminació decorativa
Subministraments i instal·lació d’equips
Manteniment de sistemes elèctrics
Col·locació externa de línies a terra
Panells solars elèctrics